Новости

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov /Zavod IPF/

Šmartinska 152/6 , 1000 Ljubljana , Slovenia
Postal address: Zavod IPF p.p. 4096 1122 Ljubljana Slovenia
Tel: +386 1 52 72 930, Fax: +386 1 52 72 931
www.zavod-ipf.si  info@zavod-ipf.si